Convocare AGOA si AGEA aprilie 2023

SC Repacom Obor SA , anunta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

AGOA aprilie 2023

AGEA aprilie 2023

Comments are closed.

Ultimele noutati

Arhiva